Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Tegoroczna edycja Już pływam zakończona

Główna treść

Tegoroczna edycja Już pływam zakończona

Kończy się realizowana w tym roku kolejna edycja programu „Już pływam”, na który nasza gmina otrzymała wsparcie Samorządy Województwa Małopolskiego w wysokości 41 910 zł, co było drugą co do wysokości kwotą pomocy w tym zakresie w województwie. W tym roku szkolnym z nauki pływania skorzystało 505 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy.

Program „Już pływam” realizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2007 r. w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W tym roku ze wsparcia w tym zakresie skorzystało 86 gmin, które ogółem otrzymały na realizację zadania 1 069 190 zł.

W ramach realizacji projektu w gminie Wolbrom każde uczestniczące dziecko podczas nauki pływania miało zapewnionego instruktora, opiekuna oraz przejazd na basen. Wzorem ubiegłego roku zajęcia były finansowane z trzech źródeł: środków z Urzędu Marszałkowskiego, wkładu własnego Gminy Wolbrom oraz opłaty rodziców za udział dziecka w wysokości 100 zł za wszystkie zajęcia.

Projekt, mający na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla dzieci ze swojego terenu. Nabyte w trakcie udziału w projekcie przez dzieci umiejętności mają dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych na różnego rodzaju kąpieliskach, a także wpłynąć istotnie na zapobieganie problemom zdrowotnym, poprzez profilaktykę wad kręgosłupa i chorób narządów ruchu. Dodatkowo dzięki zajęciom na pływalni dzieci uczą się pożytecznego spędzania wolnego czasu i rozładowują napięcia, których nie brak nawet wśród najmłodszych członków współczesnego społeczeństwa. Przy okazji dzieci zachęcane są do odkrywania nowych pasji i talentów sportowych.

Powiązana galeria