Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów

Główna treść

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów

Urząd Miasta i Gminy informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w roku szkolnym 2021/20022 będzie udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolbrom.

Termin składania wniosków do 15 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
32 7065352 lub w urzędzie pokój nr 220.