Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu informuje. Bezpłatna rehabilitacja rolników w Centrach Rehabilitacji Rolników

Główna treść

Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu informuje. Bezpłatna rehabilitacja rolników w Centrach Rehabilitacji Rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:   

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie; 
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą; 
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jak się ubiegać:    

  • druki wniosków o skierowanie na rehabilitację dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie: www.krus.gov.pl;   
  • należy złożyć w KRUS wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na rehabilitację z załączonym aktualnymi badaniami: morfologia, mocz, OB, RTG płuc (opis);   
  • wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy.

Koszt: 

  • pobyt, zabiegi i wyżywienie są bezpłatne – a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego;   
  • skierowani do uzdrowiska zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej wg stawki obowiązującej w danym centrum rehabilitacji.  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu i w Szklarskiej Porębie Warunkiem skorzystania z tej rehabilitacji jest dołączenie do wniosku dokumentacji medycznej potwierdzającej przebytą chorobę COVID-19 oraz jej następstwa 


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:32 627 84 15/ 32 644 25 08

ROLNIKU ZADBAJ O ZDROWIE SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI