Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania” – podsumowanie projektu

Główna treść

„TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania” – podsumowanie projektu

We wrześniu bieżącego roku nauczyciele z Zespołu Szkół w Wolbromiu, Pod lasem 1, zakończyli realizację międzynarodowego projektu „TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania”, którego autorkami były nauczycielki języków obcych – Beata Miłoszewska –Wilk i Agnieszka Szczepankiewicz. Projekt prowadzony był w ramach Akcji KA1 w sektorze Edukacja Szkolna programu ERASMUS PLUS i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na jego wykonanie Zespól Szkół otrzymał 22 265,00 Euro.Głównym celem programu było promowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej idei „uczenia się przez całe życie”, a działaniami wspieranymi – pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, z położeniem szczególnego nacisku na naukę języków obcych. Aby otrzymać w/w grant nasza szkoła zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań, mających na celu przede wszystkim podniesienie jakości pracy i przekonanie młodzieży, że warto się uczyć i rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Pierwszym etapem realizowanego od września 2016 r. projektu był udział kilku nauczycieli w intensywnych kursach języka angielskiego. Celem było nie tylko doskonalenie umiejętności językowych ale i uzyskanie poziomu językowego umożliwiającego uczestnictwo w kursach metodycznych w Wielkiej Brytanii. Kolejnym etapem były szkolenia językowo- metodyczne w malowniczym miasteczku Scarborough położonym nad Morzem Północnym w hrabstwie North Yorkshire w Anglii, w których 6-osobowa grupa pedagogów wzięła udział w sierpniu 2017 r. Dwutygodniowy kurs pt. „ Effective use of technology in teaching” ukończyli nauczyciele różnych przedmiotów: Anna Klich, Beata Miłoszewska – Wilk, Irena Smoter, Waldemar Smoter, Maria Szczygieł i Agnieszka Szczepankiewicz. Zgodnie z założeniami Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły nauczyciele szkolili się w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia odbywały się w międzynarodowych grupach a prowadzone były przez doświadczonych brytyjskich pedagogów. Zaprezentowano nam wiele nowoczesnych  narzędzi IT, przedstawiono różnorodne aspekty ich optymalnego  zastosowania w procesie dydaktycznym, stworzono możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami pochodzącymi z innych krajów europejskich.Następne mobilności zrealizowane zostały w sierpniu bieżącego roku, kiedy to kolejne uczestniczki projektu wzięły udział w kursach językowo- metodycznych. Pani Agnieszka Szczepankiewicz uczestniczyła w „Kursie Doskonalącym  dla Nauczycieli Języka Niemieckiego”, który odbywał  się w historycznym niemieckim mieście Ratyzbona (Regensburg) w Instytucie Językowym „Horizonte”. Nadrzędnym celem kursu była intensywna praktyka językowa. Ponadto program kursu obejmował zajęcia z metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego. W ramach modułu metodycznego nauczyciele poznawali m.in. możliwości pracy z piosenką, filmem, animacjami językowymi, fonetyką. Ponadto poznawali zawiłości systemu szkolnego w Bawarii, jak również atrakcje turystyczne południa Niemiec, zwiedzając Norymbergę (poruszająca wizyta w Centrum Dokumentacyjnym NSDAP), Pasawę czy monumentalną Walhallę. Kurs był oczywiście doskonała okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, m.in. z Republiki Południowej Afryki, Kanady, USA, Cypru i Wielkiej Brytanii. Pani Beata Miłoszewska-Wilk nauczycielka języka angielskiego i koordynator projektu przebywała w Link School of Languages na Malcie, gdzie szkoliła się w zakresie metodologii nauczania języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem „technologii na miarę XXI wieku”. Zajęcia prowadzone były przez native speakerów, rodzimych Maltańczyków, którzy szkolili uczestników kursu z zakresu stosowania innowacyjnych metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego. Wraz z innymi uczestnikami kursu nauczyliśmy się jak być bliżej ucznia XXI wieku będąc nawet „offline”.  Każdego dnia zajęcia poświęcone były innemu zagadnieniu i poruszały wszystkie możliwe aspekty nauczania języka obcego. Obfitowały w mnóstwo pomysłów, spontanicznych reakcji uczestników i dały możliwość  dzielenia się doświadczeniem z nauczycielami pochodzącymi z innych krajów europejskich jak również zgromadzenia dużej ilości materiałów do wykorzystania w swoim warsztacie pracy. W planie szkolenia uwzględniono także wizytę w młodzieżowym  oddziale tej szkoły gdzie można było porozmawiać nie tylko z dyrekcją i nauczycielami, ale także popracować z jej uczniami. Co prawda, nasz udział w projekcie dobiegł niestety końca, ale to nie kres naszej przygody z ERASMUSEM +. Zachęceni pełnym sukcesem zamierzamy aplikować o środki z funduszu UE przyznawane  w ramach programu już w pierwszej rundzie 2019 roku.  Beata Miłoszewska-WilkAgnieszka Szczepankiewicz

GALERIA ZDJĘĆ: