Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: To będzie dobry rok. Kondycja finansowa Gminy Wolbrom

Główna treść

To będzie dobry rok. Kondycja finansowa Gminy Wolbrom

Eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postanowili przyjrzeć się finansom polskich gmin i odpowiedzieć na pytanie, które z nich najlepiej zarządzają swoim budżetem. Sporządzony przez nich Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego przygotowany na potrzeby IV Europejskiego Kongresu Samorządów ma za zadanie wyróżnić samorządy potrafiące najlepiej zarządzać powierzonymi im pieniędzmi.
Przygotowanie rankingu poprzedziło skomplikowane badanie, które rozkłada na czynniki pierwsze finanse gmin i powiatów, koncentrując się m.in. na ich dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych oraz środkach unijnych pozyskanych na realizację zadań. Przy ocenie samorządów wzięto pod uwagę: obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących, relację zobowiązań do dochodów, udział środków europejskich w wydatkach, poziom dochodów własnych, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów oraz udział wydatków inwestycyjnych.
Analiza powstała w oparciu o dane za 2016 rok.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich Wolbrom zajął 249 miejsce na 616 jednostek, a dla przykładu Olkusz (w tej samej kategorii) zajął 385 miejsce na 616 jednostek.

  • Ranking został opracowany przez niezależnych ekspertów, w oparciu o obiektywne dane za 2016 r. kiedy jechaliśmy jeszcze na jedynce. Teraz jedziemy na dwójce. Pragnę przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku, po złożeniu przeze mnie prowizorium budżetowego na 2018 r., informowałem, że zakładam w tegorocznym budżecie 105 mln. zł. w tym 32 mln. zł. na inwestycje, a jak w 50% uda mi się zrealizować to co sobie zamierzyłem, to rok zamkniemy 120 mln budżetem, w tym 50 mln. zł. na inwestycje. Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej zgłosiłem zmiany do budżetu i po ich przegłosowaniu nasz budżet wynosi 121.081.830,96 zł w tym na inwestycje: 38.608.675,42 zł. To na koniec kwietnia, a jedziemy dopiero na dwójce! – podkreśla z zadowoleniem burmistrz Adam Zielnik.