Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Transmisje sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu na żywo

Główna treść

Transmisje sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu na żywo

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom, w dniu 28 lutego 2019 roku o godzinie 13:00 w sali Remizy OSP w Wolbromiu, ul. Strażacka 1 odbędzie się kolejna, V sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu, na którą serdecznie zaprasza Przewodniczący RM Bartłomiej Żurek. Tych z Państwa, którzy z jakichkolwiek powodów nie mają możliwości uczestnictwa w obradach Rady, zachęcamy do obserwowania prac Rady Miejskiej ONLINE poprzez Internet.

Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są pod adresem https://wolbrom.sesja.pl/ 
Obrady sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk już od I Sesji RM czyli od dn. 20.11.2018 roku. Ponadto, w ramach testowania transmisji danych, zarejestrowane zostały zapisy audio – wideo z obrad LV sesji RM z dn. 15.11.2018 oraz LIV sesji  z dn. 25.10.2018. Osoby zainteresowane przebiegiem sesji z lat ubiegłych (zapis dźwiękowy) zapraszamy na stronę (https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,282669,zapis-wideo-z-przebiegu-sesji.html) do archiwum nagrań. Wcześniejsze sesje zostały utrwalone w formacie audio. Zapisy znajdują się również pod wskazanym linkiem.

Dodatkowo pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,162176,protokoly-z-sesji-rady.html znajdują się protokoły z sesji RM.
Natomiast pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,312413,2019.html umieszczane są od 2015 r. na pięć dni przed sesją projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, więc każdy zainteresowany może wystarczająco wcześnie zapoznać się z tematami, które będą procedowane podczas najbliższej sesji RM.

Dodatkowo otwarte dla publiczności są posiedzenia komisji stałych RM w Wolbromiu, a terminarz ich posiedzeń jest publikowany pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,311950,komisja-rewizyjna.html.Z powyższego jednoznacznie wynika, iż prace RM w Wolbromiu objęte są pełną transparentnością, każdy może z odpowiednim wyprzedzeniem zapoznać się z przedmiotem jej prac i zabezpieczyć sobie czas na osobiste w nich uczestnictwo, a niezależnie od tego ma możliwość zdalnego obserwowania jej prac zarówno w czasie rzeczywistym, jak i późniejszego ich odtwarzania.

Do transmisji obrad sesji na żywo wdrożono program firmy Elkomp. Do sprawnego przebiegu transmisji w sali posiedzeń zainstalowano dwie kamery, które w zależności od potrzeby transmitują obraz z obu kierunków. Inną nowością obrad  jest wprowadzony system do głosowania. Dzięki niemu, radni głosują elektronicznie poprzez tablety. Nowy system sprawdza między innymi  obecność radnych, kontroluje proces głosowania, automatycznie zlicza głosy i publikuje je graficznie poznając, jak głosował radny nad daną uchwalą. 

Zapraszamy do najbliższej transmisji na żywo już 28 lutego 2019 r. 

Obraz z kamery 1