Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trasą Wolbromską do Krakowa

Główna treść

Trasą Wolbromską do Krakowa

Dla kierowców jadących od strony Wolbromia, dojazd do Krakowa drogą wojewódzką 794 od lat jest prawdziwą zmorą. Z tworzących się kilometrowych korków najbardziej jednak cierpią mieszkańcy Zielonek, którzy z olbrzymim natężeniem ruchu zmagają się tu na co dzień. – W godzinach szczytu ruch jest tak duży, że pojazdy w centrum Zielonek już nie jadą, tylko stoją – oceniają miejscowi. Na szczęście, po 40 latach oczekiwania na budowę obwodnicy, jest szansa na łatwiejszy i bezpieczny dojazd do stolicy Małopolski!

Niedawno Krakowski oddział Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Tym samym, jeszcze w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, powinien ogłosić przetarg na projekt i budowę zachodniej obwodnicy Zielonek, czyli tzw. nowej Trasy Wolbromskiej. 

Według planów 5 kilometrowa Trasa Wolbromska została podzielona na dwie części.

Pierwsza to jednokilometrowy odcinek południowy od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła realizowanej Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) o dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, rozdzielonymi 2,5 metrowym pasem zieleni. Odcinek ten jest przygotowywany do przyjęcia 30 tys. samochodów na dobę. Natomiast na drugim odcinku powstającej trasy, czyli  północnym – za węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) do granic Zielonek i Trojanowic planowana jest jezdnia po jednym pasie ruchu w obu kierunkach, o natężeniu ruchu 15 tys. pojazdów na dobę. W ramach projektu przewiduje się także budowę łącznika projektowanej inwestycji z ulicą Zygmunta Glogera.
W miejscach połączeń z istniejącymi drogami przewiduje się budowę skrzyżowań skanalizowanych z wydzielonymi pasami do skrętu oraz budowę wysp dzielących na pozostałych wlotach, bądź budowę rond. Zostaną wybudowane również drogi serwisowe (jezdnie dodatkowe) wzdłuż projektowanej obwodnicy, drogi łączące drogi lokalne w celu obsługi ruchu lokalnego. Dodatkowo zostaną wybudowane obiekty inżynierskie w postaci mostów, estakad i przepustów. Inwestycja przewiduje także budowę chodników na terenach zurbanizowanych. 
Zgodnie z decyzją RDOŚ w Krakowie zachodnia obwodnica Zielonek (Trasa Wolbromska) zostanie wybudowana w wariancie nr 1 (tzw. zielony). Na poniższej mapie pomarańczowym kolorem zaznaczono orientacyjny przebieg obwodnicy Zielonek, a na fioletowo orientacyjny przebieg Północnej Obwodnicy Krakowa.

Północna Obwodnica Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S 52 
13 listopada 2018 r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S 52, stanowiącej północną obwodnicę Krakowa. 12,5 kilometrową trasę zrealizuje turecko-polskie konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź za ponad 1,4 mld zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz budowę drogi wykonawcy będą mieli 47 miesięcy, przy czym do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych w trakcie prowadzenia prac (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, na którą będzie można wjechać poprzez węzły: Modlnica (dobudowane zostaną cztery łącznice), Zielonki (z Trasą Wolbromską), Węgrzce (z obecną DK 7) i Batowice (na skrzyżowaniu z drogą powiatową). Trasa zostanie poprowadzona w  trzech tunelach: pod rzeką Prądnik (długość 870 m), pod wzgórzem w Batowicach (653 m) oraz pod wzgórzem Syberia na terenie Krakowa (98 m). Powstanie 27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych oraz 20 km dróg dojazdowych.

Nowy odcinek S52 połączy w jeden ciąg już istniejące i realizowane fragmenty obwodnicy Krakowa. Połączy wszystkie wyloty dróg krajowych (DK 79 i 94) po północnej stronie miasta z A4 i S7. Usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Mieszkańcom Wolbromia i gmin położonych wzdłuż trasy DW 794 nowa droga ułatwi tym samym dojazd do obwodnicy Krakowa, bez potrzeby korzystania z drogi przez Giebułtów, którą dziś często wybierają. 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Mapa poglądowa projektowanej zachodniej obwodnicy Zielonek (trasy Wolbromskiej)
Węzeł ZIELONKI
Wizualizacja Węzeł Zielonki