Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trwa nabór zgłoszeń do nagród Województwa Małopolskiego- Kryształy Soli i Amicus Hominum

Główna treść

Trwa nabór zgłoszeń do nagród Województwa Małopolskiego- Kryształy Soli i Amicus Hominum

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego. Termin zgłaszania kandydatów trwa do 29 lipca 2022 r.

  1. Nagroda dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”. Nagroda finansowa dla organizacji najlepszej z najlepszych – Lidera Pozarządowej Małopolski w wysokości 25 000 zł. Fundatorem Nagrody finansowej jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W tym roku Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 5 kategoriach:

  1. Polityka Społeczna
  2. Kultura i Tożsamość Regionalna
  3. Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój
  4. Sport, Turystyka, Ekologia
  5. Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa

Więcej informacji na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/robocze-krysztaly-soli-lider-pozarzadowej-malopolski-2022-zglos-organizacje-pozarzadowa-do-nagrody

  1. Nagroda dla osób działających na rzecz dobra innych „Amicus Hominum”

Kategorie Nagrody Amicus Hominum:

  • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – nagroda za całokształt pracy społecznej
  • INICJATYWA MŁODYCH – nagroda dla najmłodszych dobroczyńców, wolontariackich grup młodzieżowych, a także za aktywność społeczną młodych ludzi
  • ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE – nagroda dla osoby ze środowiska biznesu, które prowadzą działalność charytatywną, szerząc idee wolontariatu i dobrych praktyk w świecie biznesu

Więcej informacji o konkursie, w tym Regulamin na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/przyjaciel-czlowieka-zglos-kandydata-do-nagrody-wojewodztwa-malopolskiego-amicus-hominum