Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trwa projekt pn. „Kreatywnie patrzymy na świat”

Główna treść

Trwa projekt pn. „Kreatywnie patrzymy na świat”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu realizuje projekt pn. „Kreatywnie patrzymy na świat” finansowanego ze środków Fundacji PZU.

  • Celem warsztatów jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i aktywności społecznej oraz stymulacji zmysłowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ze sprzężeniami. Poprzez zajęcia uczestnicy rozwijają się intelektualnie oraz ruchowo. Zajęcia zaspokoją przede wszystkim potrzebę kreatywnego uczestnictwa wraz ze swoimi rówieśnikami oraz urozmaicają rutynę dnia codziennego.
  • Podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych uczestnicy nabywają umiejętności z: komunikowania się, rozwijania kreatywności, rozwijania motoryki małej i dużej, oraz do stymulowania poszczególnych zmysłów: dotyk, słuch, wzrok.
  • Adresatami projektu są osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami w wieku od 5 do 24 lat.
  • Z projektu korzysta 12 beneficjentów w tym 4 osoby będące mieszkańcami Miasta i Gminy Wolbrom.