Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trwają prace przy budowie chodnika w Wierzchowisku

Główna treść

Trwają prace przy budowie chodnika w Wierzchowisku

Ekipy budowlane po przełożeniu sieci światłowodowej i montażu studni telekomunikacyjnych rozpoczęły budowanie obrzeży od strony jezdni. Prace I etapu prowadzone są na 420 metrowym odcinku. Jenocześnie trwają przygotowania do II etapu. Niedawno Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego porozumienie w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem DW nr 783 w Wierzchowisku pod budowę kolejnego 420 metrowego odcinka.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783 w Wierzchowisku, do 2022 roku przybędzie więc łącznie ok. 840 mb. nowego chodnika. Wartość inwestycji (dwóch etapów) wyniesie 1.716,5 tys. zł. z czego ponad 880 tys. zł. stanowią dofinansowania od Województwa Małopolskiego i 836,5 tys. zł. wkład własny Gminy Wolbrom.Za otrzymaną dotację Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach Panów Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza SmółkiTomasza Urynowicza oraz Pań Marszałek: Iwony Gibas i Marty Malec-Lech.