Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trwają remonty dróg gminnych

Główna treść

Trwają remonty dróg gminnych

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolbrom to jedno z priorytetowych zadań dla władz gminy. Coroczne działania przyczyniające się do poprawy komfortu jazdy i zwiększenia bezpieczeństwa obejmują nie tylko modernizacje dróg wojewódzkich czy powiatowych, na realizację których nasza gmina przeznacza znaczne środki z własnego budżetu, ale przede wszystkim drogi gminne i wiejskie, w tym dojazdowe do pól. I chociaż potrzeb jest dużo więcej niż środków – władze i drogowcy robią co mogą…

Podobnie jak w latach poprzednich, nasza Gmina ubiegała się w tym roku w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie zaplanowanych na ten rok remontów wiejskich dróg gminnych ze środków pochodzących z wpływów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych od osób fizycznych i prawnych (wcześniej był to Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Wiosną b.r. pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UMiG w Wolbromiu przygotowali wniosek o dofinansowanie remontów najpilniejszych zdaniem władz gminy sześciu odcinków dróg wiejskich:
drogi Dębiniec w Lgocie Wielkiej, drogi koło wysypiska „stomilowskiego”, dokończenie drogi „Stoki” w Jeżówce, dokończenie łącznika do III koloni w Łobzowie, drogi do lasu na Syberze w Kąpielach Wielkich i odcinka drogi od Kańczugi do garbarni w Gołaczewach.

Kosztorys zaplanowanych prac wyniósł wtedy 497 418,10 zł z czego połowa miała być wkładem własnym gminy, a druga połowa – pochodzić z funduszy wojewódzkich. Niestety, z uwagi na przyznanie jedynie 100 tysięcy złotych (potrzebna wysokość wsparcia wynosiła blisko 250 tysięcy złotych) zakres robót został ograniczony do czterech odcinków.  Po głębokiej analizie władze Wolbromia zdecydowały, że najpilniejsze prace trzeba wykonać w Lgocie Wielkiej na Dębińcu, Stokach w Jeżówce, III Koloni Łobzowa i drodze koło dawnego wysypiska postomilowskiego w Jeżówce. Remont 215. metrowego odcinka drogi „Stoki” w Jeżówce został już wykonany, podobnie jak 250. metrowy odcinek drogi do III Koloni w Łobzowie. Niebawem rozpoczęte zostaną prace remontowe przy dwóch pozostałych odcinkach dróg dojazdowych do pól.  

Prowadzone są także prace modernizacyjne dróg gminnych ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Ekipy MZGKiM w Wolbromiu wyremontowały już drogę Gościniec w Dłużcu, drogę przy Suchych Stawach w Domaniewicach, drogę dojazdową do pół  w Wierzchowisku i drogę pod lasem w Zabagniu. W trakcie robót znajduje się droga Dziubdzielowskie Górki w Jeżówce. Ponadto, jeszcze w tym roku zaplanowano remont dróg dojazdowych do pól w: Kąpiołkach i Strzegowej-Poduchownem oraz budowę chodnika (od szkoły do skrzyżowania) Porębie Górnej. 

Ze środków Urzędu Wojewódzkiego i udziale własnym Gminy Wolbrom odbudowano po zniszczeniach spowodowanych przez intensywne opady atmosferyczne w roku 2012 drogę „Zagumnie” K120658 w Porębie Dzierżnej. Chociaż gmina Wolbrom wnioskowała o dużo więcej (zgłoszono 10 zniszczonych dróg, na których szkody wyceniono na blisko milion zł i 12 przepustów), otrzymaliśmy promesę na sfinansowanie remontu tylko tej jednej drogi gminnej w wysokości 360 tys. zł. Udział gminy wyniósł ok. 80 tysięcy złotych.

Wiesław Biernacki

Na nic wszelka ludzka praca, gdy swą siłę pokaże natura – i z tymi szkodami trzeba sie uporać…