Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trzeba wybrać nowego radnego

Główna treść

Trzeba wybrać nowego radnego

Rada Miejska w Wolbromiu od 26 listopada pracuje w okrojonym 20-osobowym składzie. Reprezentujący Załęże i Domaniewice radny Leszek Sikora zrezygnował ze sprawowania mandatu. W odręcznie napisanym uzasadnieniu, skierowanym do przewodniczącego rady Dariusza Gorgonia radny stwierdził, że „rezygnuje z przyczyn osobistych”.

W swoim liście do przewodniczącego Rady Miejskiej, który został odczytany na wczorajszej sesji, Leszek Sikora  napisał: „Dziękuję wszystkim za współpracę i mam nadzieję, że mój następca będzie realizował marzenia o Załężu i Domaniewicach z lepszym niż ja skutkiem”.

Decyzja radnego Sikory będzie skutkowała wyborami uzupełniającymi, które będą przeprowadzone w jego okręgu wyborczym na takich samych zasadach jak w przypadku wyborów powszechnych. Przewodniczący RM Dariusz Gorgoń powiadomił już o zaistniałej sytuacji Komisarza Wyborczego, który w ciągu 14 dni wyda postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego. Następnie podejmie działania ustalające kalendarz wyborów uzupełniających  w obwodzie nr 14 obejmującym sołectwa Domaniewice i Załęże.