Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trzy święta w ZS Gołaczewach

Główna treść

Trzy święta w ZS Gołaczewach

15 października Zespół Szkół w Gołaczewach świętował aż z trzech powodów: uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono ze ślubowaniem klas pierwszych oraz z oddaniem do użytku nowych pomieszczeń dostosowanych do potrzeb placówki, jako kontynuacji rozpoczętej w roku 2010 rozbudowy szkoły.

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej dyrektor Robert Kozłowski wraz z burmistrzem Janem Łaksą wręczyli nagrody wyróżniającym się pracownikom placówki. Pamiętne chwile przeżyli też pierwszoklasiści, którzy na bardzo uroczystym apelu zostali przyjęci do braci uczniowskiej i pasowani oficjalnie na uczniów. Nie zabrakło śpiewanych z animuszem piosenek i recytacji. Laureaci konkursu plastycznego „Jan Paweł II – świętymi bądźcie” zostali nagrodzeni przez ks. proboszcza Stanisława Gibałę.

Na zakończenie uroczystości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przy wejściu do oddanych właśnie do użytku, przystosowanych do potrzeb szkoły w ramach II etapu rozbudowy Zespołu Szkół w Gołaczewach nowych pomieszczeń, które poprawią warunki pracy w placówce. Nowe duże sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze i nowe szatnie bardzo cieszą nauczycieli i dyrekcję szkoły – Zwłaszcza piękne, przestronne klasy bardzo ułatwią nam organizację zajęć i dadzą jeszcze wyższy komfort pracy – podkreśla Robert Kozłowski, dyrektor placówki, mający  nadzieję, że to nie koniec inwestycji w kierowanej przez niego szkole. W otwarciu i poświęceniu nowych pomieszczeń wzięli udział  proboszcz parafii Gołaczewy ks. Stanisław Gibała, burmistrz Jan Łaksa, Naczelnik Wydziału Oświaty Dorota Świerczek, przedstawiciele wykonawcy inwestycji : Leszek i Andrzej Gilowie, sołtysi:  Gołaczew – Andrzej Bocianowski i Chrząstowic – Wiesława Osuszek, a także gospodarze placówki – dyrekcja i przedstawiciele grona pedagogicznego.

Ewa Barczyk

Powiązana galeria