Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Tydzień z historią Wolbromia

Główna treść

Tydzień z historią Wolbromia

Nie od dziś wiadomo, że najlepiej uczy się przez zabawę. I nie dotyczy to wyłącznie dzieci. W dniach 22 – 30 września 2014 w Wolbromiu młodzież z miejscowych szkół ponadpodstawowych miała niepowtarzalną możliwość spotkania się z lokalną historią. Projekt popularyzacji dziejów Wolbromia w różnych okresach historycznych zainicjował Kamil Adrian Pałka, student historii UJ.

Jego inicjatywa „Tydzień z historią Wolbromia” była częścią projektu „Kultura na życzenie”, realizowanego przez Dom Kultury w Wolbromiu z dofinansowaniem z  programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014”. W ramach projektu przygotowano cykl wykładów dotyczących historii Wolbromia, połączonych z grą miejską oraz dwa konkursy: literacki i fotograficzny.

Tematy wykładów skupiały się wokół historii w ujęciu lokalnym: od początków naszego miasta (poprowadzony przez Kamila Adriana Pałkę), poprzez życie religijne i losy wolbromskiej diaspory żydowskiej (oba wykłady poprowadzone przez Konrada Kołodziejczyka – licencjat UP Kraków), dzieje partyzantki powojennej (Kamil Adrian Pałka), działalność NSZZ „Solidarność” w wolbromskim Stomilu (wykład poprowadzony przez Jerzego Ofanowskiego – założyciela NSZZ „Solidarność w zakładzie), a także historię 25 lat samorządu lokalnego (wykład Wojciecha Szoty – redaktora Wieści Wolbromskich).

Prelekcje miały miejsce w dniach 22 – 25 września 2014 r. w sali kameralnej Domu Kultury w Wolbromiu i posłużyły jako kompendium wiedzy do wykorzystania w sprawdzianie, jakim stała się gra miejska. Każda ze szkół, która brała udział w projekcie, mogła wystawić dwie reprezentacje, składające się z czterech uczniów i nauczyciela. W projekcie wzięli udział przedstawiciele:  Zespołu Szkół „Pod Lasem”, Gimnazjum nr 4 (dwa zespoły) oraz Zespołu Szkół ul. Skalska (dwa zespoły).

29 września 2014 odbyła się gra miejska, która polegała na tym, że w wyznaczonych miejscach na terenie miasta rozlokowano stanowiska sędziowskie związane z określonymi tematami, na których sprawdzano wiedzę uczestników, poprzez zadawanie pytań lub zadań. Stanowiska sędziowskie usytuowano: przy ul. Na Stoku, gdzie uczestnicy odpowiadali na pytania, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie gracze obok wykazania się wiedzą musieli ułożyć puzzle, na ul. Kamiennogórskiej i w miejscu pamięci ofiar holocaustu w lesie przy Skalskiej.

Po trzech godzinach rywalizacji okazało się, że na pięć drużyn, które wzięły udział w grze, aż cztery miały jednakową liczbę punktów na swoich kartach pracy. W związku z tym w sali kameralnej Domu Kultury odbyła się dogrywka. Po niej najlepszą okazała się była drużyna licealistów startujących pod opieką mgr Agnieszki Kwapińskiej. Ponieważ poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, do rozstrzygnięcia kolejnych miejsc konieczne były kolejne dogrywki. Po dwóch rundach pytań organizator zdecydował o przyznaniu równorzędnych nagród dla grup, których opiekunami były mgr Anna Płowiec (G4) i mgr Anna Pasternak (ZS  Skalska). Tym samym grupa mgr Agnieszki Szczepankiewicz (ZS Pod Lasem) zajęła miejsce trzecie, a grupa mgr Agaty Żak (G4) czwarte. Po emocjonującej grze, każdy z jej uczestników mógł zjeść przygotowany na tę okoliczność posiłek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli uczestniczyć w projekcji filmu „Miasto 44”.

Ewa Barczyk

Organizator składa szczególne podziękowania dla osób i instytucji, bez których inicjatywa Tydzień z historią Wolbromia by się nie odbyła:
Pani Elżbiecie Kamińskiej, za cenne uwagi i pomysły oraz cierpliwość, Pani Annie Miodyńskiej z Narodowego Centrum Kultury w Krakowie za okazane wsparcie i podrzucane pomysły, Dyrekcji i Pracownikom Domu Kultury w Wolbromiu, Urzędowi Miasta i Gminy Wolbrom, a zwłaszcza Pani Ewie Barczyk, Pani Danucie Banyś, Panu Markowi Kałwie, Pani Grecie Fałdzie, Panu Wiesławowi Biernackiemu za okazaną pomoc, Dyrekcji i Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej za pomoc podczas organizacji gry miejskiej, Paulinie Mendrek za zaprojektowanie loga projektu, Krystianowi Gajosowi – uczniowi pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu za wszelką pomoc, Pani Edycie Pałce, Panu Łukaszowi Pałce i Rafałowi Białczakowi, uczniowi pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu za wszelką pomoc oraz uczestnikom, bez których ten projekt nie miałby racji bytu. Dziękuję także wszystkim nie wymienionym tu osobom, które miały swój wkład w to przedsięwzięcie.
Kochani, jesteście super ;).  Oby do zobaczenia w przyszłym roku.

Kamil Adrian Pałka