Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Tygodniowy przegląd rynku pracy w Małopolsce

Główna treść

Tygodniowy przegląd rynku pracy w Małopolsce

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczął cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Małopolsce. Filmy będą publikowane co tydzień i będą zawierały najważniejsze informacje z naszego regionu dotyczące rynku pracy.

Bezrobocie w województwie małopolskim w styczniu 2021 roku
Pandemia koronawirusa powoduje, że sytuacja na rynku pracy zmienia się z miesiąca na miesiąc. Jeżeli spojrzeć na stopę bezrobocia, można zauważyć, że nie wzrosła ona drastycznie. W Małopolsce stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia wynosiła 5,6%, w odniesieniu do ubiegłego miesiąca wzrosła o 0,3 pkt. proc, natomiast w ciągu roku wzrosła o 1,3 pkt. proc. Poziom bezrobocia w Małopolsce pozostaje niższy niż średnio w kraju. W ciągu ostatniego roku liczba osób bez pracy w naszym regionie wzrosła o ponad 20 tysięcy. Natomiast w styczniu 2021 r. zarejestrowało się o 1,8 tys. osób mniej niż w styczniu 2020 r.

Niezmiennie utrzymuje się zróżnicowanie poziomu bezrobocia w poszczególnych częściach województwa. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Krakowie (3,2%) oraz w powiecie myślenickim (4,1%), Nowym Sączu (4,2%) i powiecie bocheńskim (4,3%). Najwyższy natomiast w powiatach dąbrowskim (11,4%) i nowosądeckim (9,7%). W odniesieniu do ubiegłego miesiąca największy wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: chrzanowskim i nowosądeckim.
W styczniu do powiatowych urzędów pracy wpłynęło mniej ofert pracy niż w poprzednim miesiącu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pod poniższymi linkami: 

Link do filmu: Tygodniowy przegląd rynku pracy – YouTube

Link do materiału: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie