Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uczniowie z gminy Wolbrom poznawali Polskę

Główna treść

Uczniowie z gminy Wolbrom poznawali Polskę

Dzięki otrzymaniu przez Gminę Wolbrom dofinansowania z rządowego programu „Poznaj Polskę”, w wysokości 113 000,00 zł odbyło się 11 wycieczek w 6 szkołach podstawowych. Łączny koszt wycieczek wyniósł 217 756,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 113 000,00 zł i wkład własny 104 756,00 zł.

Przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra.

Szkoły, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Poznaj Polskę”:

  1. Szkoła Podstawowa w Chełmie – 1 wycieczka,
  2. Szkoła Podstawowa w Łobzowie (wchodząca w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego
    w Łobzowie),- 2 wycieczki,
  3. Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich (wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich) -2 wycieczki,
  4. Szkoła Podstawowa w Dłużcu – 1 wycieczka,
  5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu (wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu – 2 wycieczki,
  6. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu (wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
    w Zarzeczu) – 3 wycieczki.

Więcej informacji dotyczących zrealizowanych wycieczek można znaleźć na stronach internetowych szkół.