Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ulewa znowu zniszczyła mienie

Główna treść

Ulewa znowu zniszczyła mienie

Wczorajsza krótkotrwała, ale intensywna ulewa, mniej zauważona w północno-zachodniej części naszej gminy, poczyniła znaczne szkody w części południowo- wschodniej. Woda z błotem zalała drogi, pola i domostwa, czyniąc wiele szkód w infrastrukturze i uprawach. Grad łamał rośliny, woda wręcz porywała samochody. Żywioł dotknął Porębę Górną, Budzyń, Lgotę Wielką, Wierzchowisko. W usuwaniu skutków zalań pomagali strażacy, a sytuację monitorowani na miejscu pracownicy UMiG Wolbrom, członkowie GZZK.

Niestety – jak to często bywa w takich przypadkach – rozmiar szkód zwiększało w niektórych przypadkach nierozważne działanie samych mieszkańców. Do niektórych wciąż nie dociera, że czyste i odpowiednio głębokie rowy przydrożne nie są fanaberią, a koniecznością. Często bywa tak, że jedn z sąsiadów zasypuje rów i po przejściu dużej wody zalewane są kolejne gospodarstwa. Tak zdarzyło sie np. w Budzyniu, o czym informowała nas pani sołtys Elżbieta Kwietniak. Czy doświadczenie będzie źródłem nauki? Czas pokaże – oby nie dochodziło do kolejnych zalań…

W załączonej poniżej galerii zamieściliśmy zdjęcia, które pokazują zniszczenia w sołectwach gminy Wolbrom dotknięte przez nawałnicę.

Burmistrz Jan Łaksa wystąpił już do poszczególnych zarządców uszkodzonych dróg o natychmiastową interwencję i odpowiednie zabezpieczenie powstałych uszkodzeń, a potem naprawę zniszczeń oraz doprowadzenie przydrożnych rowów do wymaganego bezpieczeństwem przeciwpowodziowym stanu. Według przeprowadzonej w terenie oceny szkód na mieniu publicznym natychmiastowej interwencji wymagają:

Na drogach zarządzanych przez Powiowy Zarząd Drogowy w Olkuszu:
– przepust pod drogą 1144K w rejonie skrzyżowania z droga wojewódzką nr 783,
– oberwany mur oporowy koryta rzeki „Szreniawa” na drodze 1141K, namulisko na całości drogi (najgorzej w rejonie posesji nr 146 Wierzchowisko kol. Wymysłów),
– oberwany rów przydrożny i zamulona całość nawierzchni drogi 1149K – Lgota Leśna,
– namulisko na drodze nr 1152K w Lgocie Wielkiej,
– oberwana krawędź jezdni i pobocza drogi 1151K – Lgota Wolbromska od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku południowym,
– wyrwa w jezdni asfaltowej o pow. ok 10m2 – droga nr 1153K na granicy miejscowości Budzyń – Poręba Górna,
– zdewastowana nawierzchnia drogi nr 1148K od skrzyżowania z drogą 1153K w miejscowości Budzyń,

W przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 w miejscowościach Wierzchowisko i Lgota Wielka największych uszkodzeń doznały przepusty drogowe na wjazdach do posesji od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1144K do 1149K. Zamuleniu uległ również rów odwadniający przy przepuście rzeki „Szreniawa”, studnia zlokalizowana przy posesji nr 75 oraz podmyciu uległa konstrukcja barier ochronnych.

Ewa Barczyk