Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ulica 3 Maja przejdzie gruntowny remont

Główna treść

Ulica 3 Maja przejdzie gruntowny remont

14.12.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik podpisał umowę z wyłonioną w procedurze przetargowej Firmą Produkcyjno-Usługową „KRYSTYNA” Krystyny Soleckiej na przeprowadzenie remontu ulicy 3 Maja w Wolbromiu.

Zgodnie z umową, kosztem 359.746,59 zł brutto, drogowcy zmodernizują ją w terminie 345 dnia od dnia zawarcia umowy. Na kolejną gminną inwestycję drogową pn. „Remont drogi gminnej 120569K w km od 0+000 do km 0+135 w Wolbromiu”, Gmina Wolbrom otrzymała od Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity wsparcie finansowe wysokości 135 tys. zł. z Rządowego Funduszu Dróg.

Przedmiot zamówienia obejmuje: remont nawierzchni drogowej oraz chodników w ciągu drogi gminnej nr 120569K na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania
z ul. Piłsudskiego.