Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ulica Miechowska zostanie przebudowana!

Główna treść

Ulica Miechowska zostanie przebudowana!

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik ma dobrą wiadomość dla mieszkańców Wolbromia, a zwłaszcza tych, którzy chcą się bezpiecznie przemieszczać ulicą Miechowską. Już za kilka miesięcy, ponad 800 metrowy odcinek tejże ulicy zostanie przebudowany.

Nowa inwestycja obejmie między innymi: budowę chodnika o długości ok. 570 m, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych naprzeciwko supermarketu Dino, oznakowanie przejścia vis a vis ul. Dębowej, przebudowę zjazdów, wykonanie wpustów ulicznych oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych ulicznymi lampami solarnymi. Ulica na długości 809,40 m uzyska też nową nawierzchnię.

Umowę na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej (ul. Miechowska) w km od 0+927,00 do km 1+736,40 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+443,90 do km 1+451,90 w miejscowości Wolbrom” Burmistrz Adam Zielnik zawarł w dniu 14 grudnia.

Wykonawcą zadania jest firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia, której cena ofertowa wyniosła: 1.345.900,00 zł. Jak już informowaliśmy, do przetargu przystąpiło dziesięciu oferentów, z których aż sześciu zaproponowało ceny niższe niż Zamawiający czyli Gmina Wolbrom zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Najwyższa oferta opiewała na kwotę: 2.148.316,77 zł a najniższa: 1.345.900,00 zł zł. Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć: 1.641.466,98 zł/brutto.

Zgodnie z umową, zamówienie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2024 r. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80 % kosztów zadania.