Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ulice w Chełmie

Główna treść

Ulice w Chełmie

Na przełomie maja i czerwca 2016 roku w trzech sołectwach naszej gminy odbyły się konsultacje społeczne w sprawie ustalenia nazw ulic. Mieszkańcy, którzy na dzień otwartego spotkania konsultacyjnego posiadali czynne prawo wyborcze wypełniając odpowiedni formularz zaproponowali nazwę dla danej ulicy. Spośród propozycji przedstawionych przez mieszkańców z poszczególnych sołectw, zostały wyłonione nazwy ulic przez powołaną przez Burmistrza Wolbromia Komisję.

Wyłonione przez komisję nazwy ulic przedstawiono Radzie Miejskiej w trzech odrębnych projektach uchwał, które radni przyjęli jednogłośnie podczas sesji w dn. 22 września 2016 roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wolbromia, w Chełmie zostały nadane następujące nazwy ulic:

1. ul. Wolbromska. Biegnąca od granicy z miastem Wolbrom w kierunku południowym po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 54, 33 i nr 102, do granicy gminy. Długość ulicy: ok. 3676 metrów, początek numeracji od granicy z miastem Wolbrom.

2. ul. Grabie. Przecznica w lewo od ulicy Wolbromskiej biegnąca w kierunku wschodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 19, 27 i część działki 43/2 do ulicy Świętojańskiej. Długość ulicy: ok. 901 metrów, początek numeracji od ulicy Wolbromskiej.

3. ul. Szlachecka. Przecznica w lewo od ulicy Wolbromskiej biegnąca w kierunku wschodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 40 i 48/2 do granicy z miejscowością Zasępiec. Długość ulicy: ok. 1362 metrów, początek numeracji od ul. Wolbromskiej.

4. ul. Cicha. Przecznica w lewo od ulicy Szlacheckiej biegnąca w kierunku północnym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 39 do ulicy Grabie. Długość ulicy: ok. 759 metrów, początek numeracji od ulicy Szlacheckiej.

5. ul. Świętojańska. Przecznica w lewo od ulicy Szlacheckiej biegnąca w kierunku północnym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: nr 25/10, część działki nr 26/1, 44/3, 43/1, 39/2 i część działki nr 43/1. Długość ulicy: ok. 783 metrów początek numeracji od ulicy Szlacheckiej.

6. ul. Wesoła. Przecznica w prawo od ulicy Szlacheckiej biegnąca w kierunku południowym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 58. Długość ulicy: ok. 1914 metrów początek numeracji od ulicy Szlacheckiej.

7. ul. Szwajcary. Przecznica w prawo od ulicy Szlacheckiej biegnąca w kierunku południowym do granicy z miejscowością Zasępiec. Długość ulicy: ok. 2273 metry początek numeracji od ulicy Szlacheckiej.

8. ul. Podgórska. Przecznica w prawo od ulicy Wolbromskiej biegnąca w kierunku zachodnim po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 120 do granicy z miejscowością Gołaczewy. Długość ulicy: ok. 832 metry początek numeracji od ulicy Wolbromskiej.

9. ul. Urocza. Przecznica w prawo od ulicy Wolbromskiej biegnąca w kierunku zachodnim po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1 do granicy z miejscowością Gołaczewy. Długość ulicy: ok. 605 metrów początek numeracji od ulicy Wolbromskiej.

10. ul. Suska. Biegnąca od granicy z gminą Trzyciąż w kierunku północnym po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 75. Długość ulicy: ok. 670 metrów, początek numeracji od granicy z gminą Trzyciąż.

Mapa Chełmu