Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Umowa na modernizację dróg w Brzozówce i Wierzchowisku oraz Kąpielach-Syberze podpisana

Główna treść

Umowa na modernizację dróg w Brzozówce i Wierzchowisku oraz Kąpielach-Syberze podpisana

Po ogłoszeniu w dn. 3. kwietnia przetargu na modernizację dróg gminnych Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik podpisał dziś umowę z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Olkusza na modernizację odcinków dróg w Brzozówce i Wierzchowisku oraz Kąpielach Wielkich- Syberze.

Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce i Wierzchowisku zawiera 3 zadania:

Zadanie 1. Modernizacja drogi gminnej 120702K na odc. 420 m. w Brzozówce, obejmująca: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, uzupełnienie istniejącej podbudowy, frezowanie nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, utwardzenie poboczy.

Zadanie 2. Modernizacja drogi gminnej 120588K na odc. ok. 240 m. w Brzozówce obejmująca: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, umocnienie rowu.

Zadanie 3. Modernizacja drogi gminnej 120700K na odc. ok. 90 m. w Wierzchowisku obejmująca: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, modernizacja przepustu i rowu przydrożnego, wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

Modernizacja drogi gminnej 120644K w Kąpielach Wielkich – Syber, gdzie zaplanowano: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, utwardzenie poboczy.  Zamówienie przetargowe obejmowało także modernizację drogi gminnej ul. os. Łukasińskiego w Wolbromiu.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację tej drogi gminnej wpłynęła tylko 1 oferta. Z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty (1.222.105,13 zł.) przekroczyła kwotę jaką Gmina Wolbrom zamierzała wydać na realizację tego zadania tj. 800.000,00 złotych, zamawiający, czyli Gmina Wolbrom unieważnił tą część przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.