Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Umowa na oczyszczalnię podpisana!

Główna treść

Umowa na oczyszczalnię podpisana!

Jak informuje burmistrz Adam Zielnik, zaczynamy największą inwestycję kiedykolwiek realizowaną przez Miasto i Gminę Wolbrom, czyli przebudowę i rozbudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków. Na realizację tego zadania, w poniedziałek 3 lutego, podpisano umowę z przedstawicielami firmy MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych. Termin zakończenia prac za 16 miesięcy.

– Takiego przetargu i takiej dotacji jeszcze w historii Miasta i Gminy Wolbrom nie było!  Koszt zadania wyniesie 30,1  mln zł. brutto przy 15,8 mln zł. dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskanych w 2018 r. przez naszą spółkę WZWKGKiM. Na wkład własny spółka pozyskała 9 mln. zł. preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW – oznajmił burmistrz Adam Zielnik

Postępowanie przetargowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zakończyło się w połowie stycznia 2020 r. Spośród czterech oferentów (dwie oferty zostały odrzucone) wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych i opiewającą na kwotę 30.138.854,81 zł z okresem gwarancji jakości i rękojmi dla zrealizowanych robót wynoszącym 90 miesięcy. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” został ogłoszony w dniu 30 sierpnia ub.r.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego została podpisana  umowa o dofinansowanie w ramach Priorytetu: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Dzięki tej inwestycji powstaną zupełnie nowe obiekty, a część istniejących przejdzie gruntowną modernizację. Warto przypomnieć, że na początku kadencji burmistrz Adam Zielnik „odziedziczył” projekt na kombinat za 45 milionów z 3 milionami… pożyczki umarzalnej w … 40%. Dlatego tak ogromna radość z pozyskania 15,8 milionów złotych dotacji i 9 milionów złotych preferencyjnej pożyczki na oczyszczalnię nie dziwi. Należy przy tym pamiętać, że opracowany za czasów poprzedniej władzy projekt modernizacji oczyszczalni, został oficjalnie odrzucony w 2016 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na przewymiarowanie o 40 %. Dopiero po dokonaniu niezbędnych zmian w projekcie wykonawczym, pod kątem zaleceń NFOŚiGW, udało się uratować projekt, na który poprzednia władza wydała 600 tys. zł. Dodać jeszcze należy, że 45 mln. zł. w 2014 r. to tak jak teraz co najmniej 90 mln. zł. jeżeli chodzi o koszty inwestycji.

GALERIA ZDJĘĆ