Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Umowa na zmiany w studium podpisana

Główna treść

Umowa na zmiany w studium podpisana

Burmistrz Jan Łaksa podpisał wczoraj umowę z firmą SoftGIS s.c. z Wrocławia, która wygrała przetarg na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom. Jak zapewnia wykonawca – prace ruszą bezzwłocznie, zgodnie z umową mają potrwać 18 miesięcy.

Decyzję o przystąpieniu do opracowania zmian do studium podjęła Rada Miejską w Wolbromiu Uchwałą Nr XXXIII/214/2013 z 26 lutego 2013 r. Niedawno rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na jego wykonawcę, wczoraj została sfinalizowana umowa. Przygotowanie zmian do studium poprzedzą prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbrom. Obie zmiany wymuszają niejako nowe potrzeby, zwłaszcza plany inwestycyjne: wielu mieszkańców zabiega o przekształcenie posiadanych gruntów na budowlane, pojawiają się kolejni inwestorzy myślący o budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, istnieje także konieczność uporządkowania  innych spraw.

W niedługim czasie mieszkańcy będą mogli rozpocząć składanie wniosków dotyczących zmian do studium (prosimy nie mylić ze zmianami w planie!). Termin rozpoczęcia składania wniosków będzie niedługo ogłoszony w Gazecie Krakowskiej,  w BIP i Kurierze Wolbromskim  – prosimy śledzić także informacje na www.wolbrom.pl – z pewnością ogłoszenie pojawi się także w naszym serwisie.

Tymczasem – powoli można się już przygotowywać do tej procedury. W załączeniu zamieszczamy wniosek do wypełnienia. Przypominamy jednak, że ich składanie musi odbywać się zgodnie z procedurą, która będzie dopiero ogłoszona!

Ewa Barczyk

Wniosek do pobrania