Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Upowszechnianie kultury fizycznej

Główna treść

Upowszechnianie kultury fizycznej

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 22 sierpnia 2014 roku na „Upowszechnianie kultury fizycznej”.

Załącznik:
Oferta realizacji zadania publicznego.pdf