Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Główna treść

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 1 września 2022 roku na „Ustanowienie rekordu na wykonanie największego obwarzanka”.

 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO