Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Główna treść

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 3 lipca 2017 r. na „Utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie działania Śląskiego WOPR Oddziału Rejonowego w Olkuszu w obszarze Gminy Wolbrom”.

 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO