Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Urząd oszczędza

Główna treść

Urząd oszczędza

Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy Wolbrom negocjuje specjalne ceny energii elektrycznej. Aby pozycja negocjacyjna była mocniejsza rozmowy dotyczą stawek opłat za prąd dostarczany do wszystkich budynków użyteczności publicznej, będących własnością Gminy, w tym szkół i remiz OSP oraz za oświetlenie uliczne. Zabiegamy też o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i wyposażenie ich w ekologiczne źródła energii.

Na swój użytek gmina wykorzystuje głównie energię z taryfy C-11, której aktualna rynkowa cena wynosi 0,4235 zł/kWh. W roku ubiegłym udało się wynegocjować na rok 2013 r. stawkę 0,265 zł/kWh, tegoroczne negocjacje dały jeszcze większe obniżki. Od 1 stycznia 2014 r. za energię z taryfy C-11 Gmina Wolbrom zapłaci 0,238 zł/kWh, czyli o 11,3% mniej niż w roku bieżącym i 31% mniej niż taryfa obowiązująca obecnie na rynku.
Oprócz negocjacji cenowych Gmina dba o systematyczną wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Od przyszłego roku planowane jest także obniżenie opłat za urzędowe telefony. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat   zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych, a negocjacje wyglądają obiecująco.

W ciągu najbliższych tygodni ma się rozstrzygnąć los naszego wniosku o dofinansowanie z funduszy norweskich termomodernizacji  i wyposażenia 10 wybranych budynków użyteczności publicznej, w tym budynku urzędu, kilku szkół i siedziby MOPS w ekologiczne i odnawialne źródła energii. Dofinansowanie z funduszu norweskiego w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji przewidywane w aktualnie ocenianym  naborze może wynieść od 170 tys. do 2 mln euro. Inwestycje będą realizowane w okresie do kwietnia 2016 r., a korzystne prefinansowanie nie obciążyłoby nadmiernie budżetu Gminy. Wolbrom ubiega się o maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie czyli o 12 426 300 zł. Do złożenia wniosku konieczne było opracowanie stosownej dokumentacji technicznej, co udało się nam zrobić zanim nabór został ogłoszony.

Ewa Barczyk