Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Urząd Skarbowy skontroluje

Główna treść

Urząd Skarbowy skontroluje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje: W okresie od 20 stycznia 2014 r. do 02 marca 2014 r. jest prowadzona kolejna edycja akcji „Nie bądź jeleń weź paragon”. W ramach zimowej akcji Urząd Skarbowy w Olkuszu prowadzi działania kontrolne w zakresie wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych.

Biorąc paragon:

ułatwiasz sobie złożenie reklamacji,

masz możliwość porównania cen,

wspierasz uczciwą konkurencję,

zmniejszasz szarą strefę,

masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji,

masz pewność, że zapłacony przez ciebie w cenie podatek trafi do budżetu państwa,

masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji.
Katarzyna Horyń
Kierownik Działu‚ Obsługi Bezpoś›redniej
Urzą…d Skarbowy w Olkuszu