Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Urząd Skarbowy zachęca – rozlicz PIT przez Internet

Główna treść

Urząd Skarbowy zachęca – rozlicz PIT przez Internet

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru(UPO).

Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:
a/ posiadać dostęp do Internetu,
b/ przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:
•    PESEL,
•    NIP(jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
•    imię i nazwisko,
•    datę urodzenia,
•    kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok.

System e-Deklaracje całkowicie darmowy.

PIT przez Internet w kilku krokach:
1. wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.e-deklaracje.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki do pobrania aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki –formularze , a następnie go wypełnij,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,
4. wyślij dokument,
5. zwróć uwagę na kod 200 – to pewność poprawnego złożenia,
6. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje – Instrukcje).

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
•    oszczędność czasu,
•    niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
•    łatwość wypełnienia,
•    bezpieczeństwo przesyłanych danych,
•    gwarancja poprawności składanej deklaracji