Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Główna treść

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szanowni Rolnicy. Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: siatki i sznurek do owijania balotów, – opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag proszę o pilne wypełnienie wniosku. (wnioski dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom oraz do pobrania tutaj.

Wnioski będą przyjmowane – do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom (decyduje data wpływu).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom pok 203 i 207 lub pod nr tel. (32) 70 65 316, (32) 70 65 301

Dopiero na podstawie informacji zebranych z wypełnionych formularzy gmina będzie mogła przygotować wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW. Odbiór i utylizacja odpadów niezgłoszonych w terminie, czyli od rolników, którzy nie wypełnią na czas formularza nie będzie możliwy.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.