Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ”Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

Główna treść

”Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Gminą Klucze, Gminą Olkusz oraz Gminą Wolbrom realizuje projekt pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km W ramach projektu powstanie trasa przebiegająca przez główne atrakcje gmin Olkusz, Klucze i Wolbrom, w tym m.in. utworzenie pętli – dookoła Zalewu Wolbromskiego (która będzie stanowić trasę turystyczną) oraz pętli prowadzącej do tzw. „Róży Wiatrów” przez teren Pustyni Błędowskiej.

W ramach projektu:

  • wykonane zostanie oznakowanie drogowego na odcinkach o długości ok. 10,5 km,
  • wykonane zostanie oznakowanie turystycznego na odcinkach o dł. ok. 19,65 km,
  • wykonane zostanie utwardzenia szlaku oraz oznakowania turystycznego na odcinkach o dł.ok. 15,24 km,
  • powstaną również miejsca odpoczynku dla potrzeb rowerzystów.

Oś priorytetowa: 6 Dziedzictwo Regionalne
Działanie: 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie: 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR
Wartość projektu: 6 481 546,72 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 4 158 560,26 zł