Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o pracy urzędu

Główna treść

Informacja o pracy urzędu

Informujemy, że w dniach 2 oraz 5 stycznia 2024 roku, Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu pracować będzie w ograniczonym składzie osobowym. W żaden sposób, nie wpłynie to jednak na zapewnienie pełnej obsługi interesantów.

Przypominamy. Ograniczony skład osobowy podyktowany jest obowiązkiem udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego za dzień 06 stycznia 2024 roku.