Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga – będą duże utrudnienia dla kierowców

Główna treść

Uwaga – będą duże utrudnienia dla kierowców

W związku z zaplanowanym remontem przejazdu kolejowego na ulicy Miechowskiej w Wolbromiu od 16 listopada przez ok. 14 dni kalendarzowych nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego części tej ulicy. Trasa objazdu na czas naprawy została wyznaczona drogą nr 1144K na odcinku Wierzchowisko-Brzozówka-ul. 1 Maja w Wolbromiu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794.

Planowany termin wznowienia ruchu kołowego nastąpi w dniu 1.grudnia 2015