Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga! Do 31 lipca 2023 r. trwa nabór do XVIII edycji konkursu o Nagrodę Amicus Hominum

Główna treść

Uwaga! Do 31 lipca 2023 r. trwa nabór do XVIII edycji konkursu o Nagrodę Amicus Hominum


Wzorem lat ubiegłych, pragnąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie mieszkańców Małopolski, ogłoszone zostały konkursy: o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych AMICUS HOMINUM, a także o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZTAŁYSOLI.

Wyróżnienia te są wyrazem naszej wdzięczności za bycie przyjacielem drugiego człowieka, godnym naśladowania „cichym bohaterem”. To także forma podziękowania dla organizacji pozarządowych za niezwykle satysfakcjonującą, ale zarazem wymagającą pracę oraz wsparcie i poświęcenie dla potrzebujących.
Z wielką przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do obu Nagród.
Są one wyrazem uznania dla tych wszystkich, którzy dzień po dniu podejmują liczne aktywności na rzecz wielu środowisk i tworzą inicjatywy służące poprawie życia Małopolan. Doceńmy wspólnie po raz kolejny wysiłek Małopolan w czynieniu dobra! W 2023 roku Nagroda „Kryształy Soli” zostanie wręczona w następujących kategoriach:

Kategorie Nagrody Amicus Hominum 2023:

  • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, w tym m.in.: aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowotnych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz budowę kultury społecznej.
  • INICJATYWA MŁODYCH – za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu, a także nastawienia na współdziałanie i szacunek dla drugiego człowieka.
  • ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE – za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną, w tym za wsparcie finansowe udzielane osobom, podmiotom lub inicjatywom, a także dla tych którzy przyczynili się do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody ? Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2023 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 522, 12 61 60 121
e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl

Wszystkie niezbędnie dokumenty do zgłoszenia na: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum