Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga! Dowody osobiste, które nadal są ważne, nie muszą być wymieniane!

Główna treść

Uwaga! Dowody osobiste, które nadal są ważne, nie muszą być wymieniane!

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom, przypominamy, iż od 8 listopada można składać wnioski o nowy dowód osobisty. Zmiany dotyczą zarówno wyglądu nowych dokumentów, jak i procedury ich uzyskiwania. Nie ma konieczności wymiany dotychczasowego dowodu, jeśli jest on nadal ważny.

Należy pamiętać, iż wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć tylko osobiście w siedzibie urzędu. 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, które ukończyło 5 lat wymaga jego obecności w urzędzie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12 lat pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku odbywa się tylko  w urzędzie.

Od 8 listopada 2021 r. odciski palców pobierane są od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia (w tym także od osób ubezwłasnowolnionych). Jest to wymóg wprowadzony ustawą o dowodach osobistych i nie można odmówić zeskanowania odcisków.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy czasowo nie będzie możliwe pobranie od Ciebie odcisków palców. Wówczas zostanie wydany Ci dowód osobisty bez odcisków, jednak taki dokument będzie ważny tylko 12 miesięcy.

Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na przyjście do urzędu i mieszkasz na terenie powiatu olkuskiego, prosimy o kontakt ze stacją mobilną w Olkuszu pod numerem telefonu (32) 626 01 14 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.00 do godz. 15.00.