Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga kierowcy, 12 czerwca wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym

Główna treść

Uwaga kierowcy, 12 czerwca wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym

Komisariat Policji w Wolbromiu wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Wolbromiu informują kierowców o czasowym zamknięciu odcinków dróg na terenie Gminy Wolbrom, w dniu 12. czerwca (piątek). Czasowe zamknięcie dróg i związane z tym trudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym wystąpią w godzinach 14.00 -15.00

na odcinkach: drogi powiatowej Bydlin- Lgota Wolbromska- Wolbrom (ul. 20 Straconych) – drogi wojewódzkiej 794 (Wolbrom ul. Żwirki i Wigury), a następnie w ciągu dróg powiatowych Wolbrom ul. Kościuszki – Łobzów, kol. Stara Wieś, Boża Wola – Jeżówka.

Utrudnienia spowodowane będą organizacją wyścigu kolarskiego „53. Małopolskiego Wyścigu Górskiego”, którego I etap Alwernia -Miechów przebiegać będzie powyższą trasą. Zarówno kierowcy jak i piesi proszeni są do zachowania szczególnej ostrożności i zobowiązani do  przestrzegania zaleceń służb mundurowych.