Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga mieszkańcy MiG Wolbrom – zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Główna treść

Uwaga mieszkańcy MiG Wolbrom – zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publiczny (Dz. U. 2017 r., poz. 844) z dniem 1 października 2017 r. utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „sieć szpitali”. Od tego dnia nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców Małopolski będzie świadczona w 48 miejscach na terenie województwa. Szczegółowy wykaz placówek przedstawiony został pod poniższym linkiem do strony: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Przy tym informujemy, iż jednym ze świadczeniodawców będzie Nowy Szpital  w Olkuszu Sp. z o.o., który  będzie udzielał świadczeń pod adresem Wolbrom, ul. Skalska 22. W chwili obecnej Nowy Szpital prowadzi rozmowy z WOL-MEDem  o podwykonawstwie. Jeśli dojdzie do porozumienia, najprawdopodobniej to właśnie Wol-Med nadal będzie świadczył nocną i świąteczną opiekę. Tym oto sposobem pacjenci nie odczują wprowadzanych zmian.

Pacjenci z personelem placówki będą się mogli kontaktować telefonicznie pod nr 32 644 10 29 i/lub 32 644 12 74.