Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga na opryski środkami chemicznymi!

Główna treść

Uwaga na opryski środkami chemicznymi!

PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu, Sekcja Drogowa w Sędziszowie informuje, że w dniach od 29 maja do 6 czerwca 2017 r. będą dokonywane opryski terenu wzdłuż toru kolejowego chemicznymi środkami chwastobójczymi typu „ KOSMIK 360 SL”. W związku z powyższym ostrzega się przed wstępem na teren kolejowy oraz wypasem zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie toru w okresie karencji zastosowanego środka.Pamiętajmy!
Chemiczne niszczenie roślin jest szkodliwe, dlatego apelujemy do wszystkich, aby w dniach oprysku pamiętali o zachowaniu bezpiecznej odległości od terenu, w którym zastosowano środek chwastobójczy. 

Kosmik 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nieużytkowanych rolniczo, w tym na torach kolejowych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego przed zbiorem. Kosmik 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp ) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.