Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga na oszustów!

Główna treść

Uwaga na oszustów!

Gmina Wolbrom od kilku lat realizuje programy dofinansowania do wymiany starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze (gazowe, na biomasę i ekogroszek). Na podstawie składanych do Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom ankiet, pracownicy urzędu kontaktują się z mieszkańcami, telefonicznie lub listownie, informując o zasadach realizacji programu.

Bezpośrednia wizyta u mieszkańców związana z procesem uzyskiwania dofinansowania do wymiany kotła grzewczego, odbywać się może wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z mieszkańcem i po okazaniu upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do przeprowadzania działań poza siedzibą Urzędu. Inne przypadki wiyt u mieszkańców Gminy Wolbrom nie są związane z programami realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy Wolbrom i należy zachować szczególną ostrożność wpuszczając do swoich domów osoby deklarujące pomoc w uzyskaniu dofinansowania.
W razie wątpliwości, przed wpuszczeniem obcej osoby do domu można kontaktować się z pracownikami Urzędu odpowiedzialnymi za dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych pod numerem telefonu 327065364, 327065307.