Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga – organizujemy wyjazd na dożynki centralne do Częstochowy

Główna treść

Uwaga – organizujemy wyjazd na dożynki centralne do Częstochowy

Informujemy, że Burmistrz MiG Wolbrom organizuje wyjazd na dożynki centralne na Jasną Górę do Częstochowy, które odbędą się 7 września 2014 r. Do udziału zaproszeni są rolnicy i osoby związane z rolnictwem oraz – w razie wolnych miejsc – inni mieszkańcy gminy Wolbrom.

Grupy z wieńcami dożynkowymi wyjeżdżają bezpłatnie.

Zapisy pozostałych uczestników  wraz z wpłatą w wysokości 22 zł od osoby przyjmują sołtysi do 3 września .

Po tym terminie zgłoszenia, w miarę wolnych miejsc, będą przyjmowane w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, pok. 207, tel. 32 70 65 316.

Wyjazd do Częstochowy planowany jest o godz. 6.00 z parkingu przy dworcu PKS w Wolbromiu lub w przypadku innych ustaleń dla poszczególnych wsi – zgodnie z umową (informacje u sołtysów). Przewidywany wyjazd z Częstochowy ok. godz. 16.00.

Szczegółowych informacji udzielają sołtysi oraz Referat Ochrony Środowiska UMiG Wolbrom.