Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Główna treść

Uwaga przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Biuro Obsługi Działalności Gospodarczej UMiG Wolbrom przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 r. oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom – pokój 218.

Druk oświadczenia do pobrania