Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga Rodzice. Ruszył elektroniczny nabór do pierwszych klas szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2017/2018

Główna treść

Uwaga Rodzice. Ruszył elektroniczny nabór do pierwszych klas szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że przyjmowanie dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szk. 2017/2018 dokonuje się przez system elektroniczny dostępny pod adresem: http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom (szkoły podstawowe) http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)Po otwarciu systemu należy wypełnić formularz wniosku ze swoją listą wyborów, wydrukować, podpisać i dostarczyć go wraz z załącznikami do szkoły lub przedszkola „pierwszego wyboru”.Przy wypełnianiu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowane hasło, dzięki któremu, w powiązaniu z nr PESEL dziecka będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wnioski w przedszkolu lub w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wolbrom, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów składają w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”. Informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola lub szkoły podstawowej.Rodzice, którzy tylko ręcznie wypełnili wniosek i złożyli go w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”, będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji na liście wywieszonej w przedszkolu lub szkole podstawowej.Wprowadzenie elektronicznego systemu rekrutacji pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim  z blokowaniem miejsc w kilku przedszkolach i szkołach podstawowych przez te same dzieci. System zapewnia bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych.Wszystkie szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom zamieściły w systemie informatory o swoich ofertach.Szczegółowe zasady oraz terminy rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom zawarte są w poniższych załącznikach:
zał.1. Rekrutacja (szkoły podstawowe)- kliknij
zał.2. Rekrutacja (przedszkola)- kliknij
 Informacje dodatkowe udzielane są w sekretariatach szkół.