Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga, stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Główna treść

Uwaga, stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów

W dniach od 5 marca 2020 – 3 kwietnia 2020 trwa nabór do kolejnej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2019/2020.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2019/2020 (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.) dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla studentów.

Wnioski przyjmuje Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który w obecnej sytuacji rekomenduje:

 • wysyłanie wniosków stypendialnych pocztą tradycyjną na adres Dziennika Podawczego UMWM:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
  z dopiskiem: Departament Edukacji,
 • składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku na os. Teatralnym 4a w Krakowie,
 • składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Tarnowie, przy al. Solidarności 5 w Tarnowie,
 • składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52,
 • składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52,

Szczegółowe informacje, w tym formularze niezbędne do ubiegania się o ww. stypendiów, dostępne są na stronach internetowych:

Stypendia dla najzdolniejszych

Regionalny program stypendialny wspolfinansowany ze srodkow ue

Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego