Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga szkolenie!

Główna treść

Uwaga szkolenie!

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego udzielane w 2014 r. w otwartych konkursach ofert pn. „Mecenat Małopolski” oraz „Mecenat Małopolski plus” na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad przyznawania dotacji i realizowania zadań publicznych w dziedzinie kultury.

Szczegółowe informacje w tym harmonogram i miejsca szkoleń znajdą Państwo na stronie:
http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/index?id=11177