Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga! Utrudnienia dla kierowców na ul. Garbarskiej

Główna treść

Uwaga! Utrudnienia dla kierowców na ul. Garbarskiej

UWAGA. W związku z rozpoczętymi pracami modernizacyjnymi w ramach gminnej „Adamczykówki 2017”, w Wolbromiu wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na ulicy Garbarskiej. Na czas robót, na 260 m. odcinku ul. Garbarskiej (od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego) został wprowadzony ruch jednokierunkowy od strony ul. Krakowskiej. Kierowców prosimy o stosowanie się do znaków i zachowania szczególnej ostrożności. *** Modernizacja  w ramach gminnej „Adamczykówki 2017” obejmuje dwa zadania: Zadanie nr 1. Przebudowę ul. Piłsudskiego odcinka 662 m. i  ul. Garbarska na odcinku 260 m. współfinansowaną ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, i obejmuje: przebudowę nawierzchni dróg – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie nr 2. Przebudowę ul. Garbarskiej na odcinku 432 m.  finansowaną ze środków własnych Gminy Wolbrom. Zadanie to obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.