Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga! Utrudnienia dla kierowców, rusza „adamczykówka”

Główna treść

Uwaga! Utrudnienia dla kierowców, rusza „adamczykówka”

UWAGA. W związku z rozpoczynającymi się pracami modernizacyjnymi w ramach gminnej „Adamczykówki 2017”, w Wolbromiu wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na ulicy Piłsudskiego oraz Garbarskiej. Jednokierunkowy odcinek ulicy Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Żurawia) zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Natomiast na pozostałym odcinku ul. Piłsudskiego oraz Garbarskiej (od Magazynowej do Krakowskiej) w miarę postępu robót, obowiązywał będzie ruch wahadłowy.    Mieszkańcy remontowanych ulic, a szczególnie Piłsudskiego, posiadający samochody, proszeni są do korzystania z przygotowanego z myślą o nich (i nie tylko) obszernego parkingu z wjazdem od strony. ul. Ordona oraz os. Chrobrego. Ilość miejsc parkingowych powinna starczyć nie tylko dla mieszkańców remontowanej ul. Piłsudskiego, ale także dla mieszkańców osiedla oraz przyjeżdżających na pobliskie targowisko. 

Objazd-Adamczykowka-2017.jpg

Modernizacja w ramach gminnej „Adamczykówki 2017” obejmuje ulicę Piłsudskiego (odcinek 662 m) i Garbarską (odcinek 260 m), na remont których Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 1,505 mln zł.  Natomiast 432 metrowy odcinek ul. Garbarskiej (od Piłsudskiego do Magazynowej) sfinansowany został ze środków własnych Gminy Wolbrom.   Zamówienie obejmuje dwa zadania:Zadanie nr 1. Przebudowę dróg gminnych nr 120590K ul. Piłsudskiego odcinka 662 m. i nr 120514K ul. Garbarska na odcinku 260 m. współfinansowaną ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, i obejmuje: przebudowę nawierzchni dróg – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie nr 2. Przebudowę drogi gminnej nr 120514K ul. Garbarska  na odcinku 432 m.  finansowaną ze środków własnych Gminy Wolbrom. Zadanie to obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.