Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga: właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze lub zarządcy nieruchomości ul. Miechowskiej w Wolbromiu. ZAWIADOMIENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Główna treść

Uwaga: właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze lub zarządcy nieruchomości ul. Miechowskiej w Wolbromiu. ZAWIADOMIENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku z prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie postępowaniem administracyjnym, w sprawie wpisu do rejestru zabytków zabudowy ul. Miechowskiej w Wolbromiu, wszczętym na podstawie obwieszczenia z dn. 05.05.2020r. Sygn. RD.5140.30.2020DW Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, że w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w przedmiotowym postepowaniu zostaną przeprowadzone oględziny poszczególnych nieruchomości z udziałem:

właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy lub zarządców.

Więcej czytaj na dokumencie do pobrania (pdf)

Pismo do Burmistrza MiG Wolbrom

Zawiadomienie: