Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga! Woda w Domaniewicach i Załężu niezdatna do picia!

Główna treść

Uwaga! Woda w Domaniewicach i Załężu niezdatna do picia!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Domaniewicach, zaopatrującego miejscowości Domaniewice i Załęże

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej do badania w dniu 08 lipca 2019 r. z wodociągu Domaniewice informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:
woda w stanie surowym nie może być:

  • spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
  • używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
  • używana do kąpieli, mycia zębów,

woda w stanie surowym może być:

  • wykorzystywana do urządzeń sanitarnych,
  • wykorzystywana do celów porządkowych.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania przez PPIS w Olkuszu kolejnego komunikatu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom rozpoczął działania naprawcze, mające na celu przywrócenie jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294).

Mieszkańcom miejscowości Domaniewice i Załęże, woda przydatna do spożycia będzie dowożona beczkowozami przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Olkuszu
lek. med. Agata Knapik