Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga! zmiana klasyfikacji dróg

Główna treść

Uwaga! zmiana klasyfikacji dróg

W związku z oddaniem do użytku Obwodnicy Wolbromia zmieniona została klasyfikacja dróg.

I tak:

  • Drogę wojewódzką nr 783 stanowią obecnie odcinki:
  1. ul. Szosa Olkuska (od skrzyżowania przy przejeździe na ul. Krakowskiej do Olkusza)
  2. cały 3,6 km odcinek obwodnicy (od ronda na drodze do Krakowa do ronda na drodze do Miechowa), i dalej w kierunku Miechowa.
  • Drogę wojewódzką nr 794 stanowią obecnie odcinki:
  1. od skrzyżowania przy przejeździe na ul. Krakowskiej do Krakowa)
  2. odcinek ul. Żwirki i Wigury (od skrzyżowania z ul. Nową w kierunku Pilicy)

Natomiast ciąg ulic: Krakowska, Rynek, Żwirki i Wigury (do skrzyżowania z ul. Nową), Nowa, Mariacka i Miechowska (do ronda) posiadający dotychczas status dróg wojewódzkich, został przeklasyfikowany na drogi powiatowe.
W związku z powyższym, wszelkie kwestie administracyjne i utrzymaniowe należy kierować do obecnego zarządcy drogi tj. Zarządu Drogowego w Olkuszu na Al. 1000 Lecia 1A, 32-300 Olkusz.