Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uznanie dla młodych poetów II Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Anny Piątek

Główna treść

Uznanie dla młodych poetów II Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Anny Piątek

Uczniowie Zespołu Szkół w Wolbromiu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich wzięli udział w II Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Anny Piątek dla klas IV-VI, pt. „Słowa pełne wspomnień”, którego celem było popularyzowanie poezji, rozwijanie u uczniów talentów pisarskich, wyczuleniu na piękno języka polskiego i słowo poetyckie.

O randze konkursu świadczy patronat Kuratora Oświaty w Krakowie, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Starosty Olkuskiego a także udział w jury znakomitej aktorki Anny Dymnej, poety, laureata wielu ogólnopolskich konkursów Łukasza Jarosza oraz pisarza i historyka Olgierda Dziechciarza.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród miało miejsce 24 marca 2017 r. w Olkuszu. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Listy gratulacyjne za zaangażowanie i systematyczne rozwijanie swoich pasji, a także podziękowania za godne reprezentowanie Gminy Wolbrom w konkursach o zasięgu powiatowym złożył także Burmistrza Wolbromia Adam Zielnik. Podczas spotkania w budynkku UMiG Burmistrz Adam Zielnik wręczył listy gratulacyjne:
Kacprowi Piwowarczykowi -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, który zostal nagrodzony w powiatowym konkursie wyróżnieniem za swój wiersz pt. „Wspomnienie w słowach zamknięte” –
Michałowi Paci – Zespół Szkolno Przedszkolny w Kąpielach Wielkich
Zuzannie Domagale – Zespół Szkół w Wolbromiu
Nadii Nocoń – Zespół Szkół w Wolbromiu
i Wiktorii Dybich – Zespół Szkół w Wolbromiu.

GALERIA ZDJĘĆ: